Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Thursday, February 8, 2007

Щастието е в самите нас....

- Щастието е в самите нас
Истинското щастие лежи вътре в самите нас. Не пилейте време и усилия да търсите спокойствие, задоволство и радост в света извън вас. Там няма никакво щастие, както и това, че то не е в получаването и придобиването, а единственото в даването. Протегнете ръцете си. Споделете го с другите. Усмихнете им се. Прегърнете ги. Щастието е парфюм, от който не можете да отлеете на другите, без да оставите няколко капки за себе си. Много е лесно да се хване пеперуда, отколкото онова илюзорно чувство, наречено щастие. Щастието идва случайно. Ако го направите обект на преследване то ще ви прати за зелен хайвер. Затова е необходимо много малко, за да направим живота си щастлив, и то е вътре в самите нас, в начина ни на мислене. Вие винаги ще търсите щастие и не ще го намерите, докато не се вгледате в себе си, вътре в собственото си сърце и душа. И тогава, разбрали какво притежавате, ще го споделите с друг, без сянка дори от мисъл за някъкво възнаграждение. Щастието често носи много болка със себе си, че едва можем да го различим от болката. Ние обаче бихме го избрали сред всичко останало, защото душите ни виждат, че то е добро. Хубаво е да имате пари и неща, които можете да купите с пари. Ала също така е добре да проверявате от време на време, за да се уверите дали не сте загубили нещата, които не могат да се купят с пари. Протегнете ръце към другите. Пеперудата ще кацне на вашето рамо, товарът от раменете ви ще падне, музиката ще засвири. Бъдете щастливи.

No comments: