Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Monday, April 30, 2007

МОРСКАТА ГРАДИНА В БУРГАС


Има си една невероятна атмосфера... и в морската градина подухва един такъв ветрец - ароматен и топъл става приятно - дори дъждецът в парка носи някакво веселие. Крача по алеите с бавна крачка - имам нужда от това движение, от тази разходка.Пролет е и тя витае навсякъде във въздуха.Примамва ни към по-продължителни разходки в парка или дори просто из улиците.Сякаш сама ни подава по-ведрите и слънчеви дрехи от гардероба.Донесла ни е за закуска порция безпричинно, но все така сладко щастие.Някои смятат това за "пролетна умора". Аз го наричам пролетна любов - към света, към живота, към слънцето ...


No comments: