Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Sunday, January 28, 2007

LEONARDO DA VINCI

Заблуждава ни ослепяващо невежество. О, окаяни смъртни отворете си очите" ''Искай съвет от този, който може да победи себе си." "Когато критикуваш, критикувай мнението, а не автора му," ''където мисълта не работи заедно с ръката , там няма художник. ''Славата е в ръцете на труда." "Този, който не цени живота не го заслужава. "Умереността е надеждна защита от пороците." "Щастието се дава на онзи, който много се труди."

No comments: