Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Friday, January 12, 2007
МОЯТ РОДЕН ГРАД ! ПЛОВДИВ МОЕ ДЕТСТВО,МОЯ МЛАДОСТ, МОЯ РАДОСТ, МОЯ МЪКА........
ПЛОВДИВ ВЕЧЕН И НЕПРЕХОДЕН.......

No comments: