Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Saturday, January 27, 2007

ВИТРУВИАНСКИЯТ ЧОВЕК


Витрувианският човек. Идеята да впише човека в кръг и квадрат принадлежи на Леонардо, въпреки че трактатът на Марк Витрувий Полио, който разглежда съвършено скулптрираното тяло като модел за архитектите, е известен преди тази рисунка.

No comments: