Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Sunday, June 3, 2007

ТРИЛИСТНИКИмам трилистник, който по скоро е шестлистник и вече има цвят.Това се случва за първи път, интерсно ми е и му се радвам много. Поливам го умерено и на няколко месеца му добавям торирана пръст.Цветето е целогодишно до южен прозорец.


No comments: