Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Tuesday, March 6, 2007

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДАМИ!


Образ на жена. Излъчване. Безмълвност. Красота.Сияние. И необхватност. Разгърнати ухания.Мистичен ключов знак от дълъг нотопис за любовта.Излята същност. Съвършенство и хармония...
Магия тайнствена. Акорд. И ... трепет на Вселена.Адажио и скерцо. Мелодия на утринна соната.Ритмичност. Докосване на сетива. Със дъх творена.Тя е живот в живота! ... Дар божи на Земята!
(И ... нека носи гордо името - Жена)
Честит и весел празникс пожелание за здаве и споделена любов J

No comments: