Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Tuesday, September 25, 2007

РИЛСКИ МАНАСТИР RILA KLOSTERСчита се, че създателят на Рилската обител е първия български монах-отшелник Йоан Рилски (876-946г.)RILA MONASTERY


Сред пазвите на Рила, на десния бряг на Рилска река, се намира най-забележителният паметник на българската култура и архитектура от епохата на Възраждането - Рилският манастир, известен още като Светата Рилска обител


The monastery is believed to have been founded by a hermit, John of Rila, in the 10th century.
Das Kloster Rila (bulgarisch: Рилски манастир) liegt in Bulgarien im Rila-Gebirge. Es ist eines der größten orthodoxen Klöster.

Das Kloster wurde im 10. Jahrhundert von dem Mönch Iwan Rilski gegründet.
Не е бил случаен изборът на Рилския светец за Светата Рилска обител да бъде сред тази дивна природа. Стръмните, величествени склонове, вековните гори създават усещане за особена близост до небесата и отдалеченост от светския дребнав живот. Манастирът сякаш е скътан в тайнствените обятия на планината и запазен от нея. Под неговата благословия тя пък се е превърнала от планина в светиня.No comments: