Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Friday, September 21, 2007

ДО ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЗАД..........

Градът е изпълнен с непрекъснатия глас на реката, с блясъци и неясни светлини, играещи по приказните фасади на крепостните стени.
Аудио-визуална програма "Царевград Търнов – Звук и светлина"

Велико Търново е град, който грабва всеки един още от пръв поглед с изключителното си местоположение. Той сякаш е изсипан върху стръмните хълмове край причудливите завои на Янтра . Буди възторг и пленява всеки преди всичко с къщите си - леки, накацали една върху друга, стаени една до друга, като че ли на всяка от тях природата е определила мястото и формата. Това е град, който прави впечатление и въздейства с оригиналната си, неповторима, специфична възрожденска архитектура.
Вървиш сред къщите с открити , дьрвени чардаци, с малки кокетни прозорчета, с лозниците и мушкатата над тях, с дървените тавани и долапи - едно неизчерпаемо богатство на духовни и материални ценности.


No comments: