Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Sunday, September 2, 2007

ЗНАМЕ НА МИРА


UNITY CREATIVY BEAUTY

'' Бъдещето принадлежи на вас, деца. Желайте то да бъде красиво, мислете прекрасно за него и вие ще заемете мястото си в бъдещето, което сами ще изградите.В синтеза на истината и красотата бъдете творци. И просто, безстрашно и красиво понесете Знамето на Мира, на което трябва да бъде написано:


ЕДИНСТВО, ТВОРЧЕСТВО, КРАСОТА.''Идеята е за широко сътрудничество със света и за приемственост на световната култура и цивилизация, но има за цел и да съдейства за запазване на националните духовни ценности, българските традиции и националното чувство, да изгради национално единство по въпросите на съхранението на детския живот, за създаване на равни възможности за всяко дете да участва в културния живот, за право на свободен достъп и избор и за творческо развитие .


ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА
Всички права запазени! ®

No comments: