Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Sunday, October 28, 2007

ИЗБОРИ

Отмина и денят за размисъл и все още се питаме "за кого да гласуваме"?
Нямам предвид нито партия нито конкретна личност и все пак нека този за когото ще гласуваме да бъде християнин. Всъщност всички кандидати са готови да станат такива стига да ги изберат. Та как да разберем кой е наистина християнин?!
Нека този за когото гласуваме да бъде морален но не така, че да тича след всяка политическа сила срещу която се е борил преди и която в момента му предлага място в държавния или местен парламент, и да сменя убежденията си само и само да се задържи на власт.
И как да разберем кой е наистина морален?!
Нека този за когото гласуваме да изпитва любов към ближния, а не към парите. Защото парите успяват да купят много верни християни така е било и така е и днес, парите не са променили своята сила и сякаш са още по силни и по желани.
Май няма такъв човек за когото да гласуваме с доверие.
Но все пак от нас зависи вярата да бъде не лицемерна, да се раждат и изграждат такива хора, да има свобода на човешкия избор, да има културни политици , които да бранят истината.
Нека бъдем активни не само по време на избори защото когато дойдат избори да има кого да изберем.

No comments: