Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Saturday, November 17, 2007

ЗАЩО ?


Защо и кой измисли столовете?

Преди около 5000 години египтяните се научили да свързват здрави помежду им дървени части и започнали да правят четирикраки столове. Предполага се, че още по онова време някои народи са използвали трикраки столове. В някои обасти на Африка, например, всеки мъж си имал свой собствен стол и когато напускал къщата, синът носел след него столът му. Мъжете често сядат различно от жените и това не е случайно. Жените изопват крака, когато сядат на земята, или пък кръстосват краката си. Навярно това е най-удобната поза за държане на бебе, да се тъче или да се плетат кошници и да се вършат други работи.
Защо казваме "НАЗДРАВЕ",

когато кихне някой?Преди много време хората смятали, че има връзка между името и кихането. У някои племена съществувал обичай жрецът или знахарят да произнасят безкрайна поредица имена, докато бебето кихне. Това било знак за иостинското име. Други племена вярвали, че враг използва името на кихащия, за му стори зло. АКо някой обаче бързо казвал "наздраве", злото било отблсъкано.
Защо войниците започват да маршируват с левия си крак?

Когато тръгвали в бой, гръцките войници носели щита с лявата си ръка, защото за сръжението използвали дясната - открай време тя е по-силна и по-ловка при повечето хора. Който заеме такава позиция за нападение, той ще забележи, че извежда напред левия си крак. Това е причината войниците и до днес да започват да маршируват с левия си крак.
Защо мъжете си свалят шапката?

Обичаят да се оголва главата като знак на любезност е много стар. Преди 2000 години римляните носели свободно наметало, тога - при студено време можели да го замятат върху главата си. Когато мъж срещнел приятел, той не искал да остава прикрит и си разкривал главата. По-късно, в Средновековието, рицарите често носели доспехи и шлемове. За да покажат при среща своите добри намерения, те откривали визира и показвали лицето си. Когато били при приятели, сваляли целия шлем.През следващите столетия вече нямало доспехи, нито шлемове и мъжете покривали главите си с най-различни шапки и качулки. Но се запазил този жест.
Защо при среща си стискаме ръцете за поздрав?

Към края на съществуването на Римската империя, морални ценности нямало вече и всеки можел да прави каквото си иска, за това и хората започнали да носят оръжие (за самоотбрана, а и не само), и когато трябвало да се покаже на случайно срещнат човек, че няма да му се навреди, се обръщала дясната длан нагоре за да види, че няма оръжие. По късно този обичай преминал в ръкостискане.

No comments: