Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Monday, November 26, 2007

БУРЯ

Бурята е метеорологично явление, свързано със силно раздвижване на атмосферата, засягащо земната повърхност. То може да включва силен вятър, гръмотевици и светкавици (гръмотевична буря), силни валежи или различни материали, носени от вятъра (пясъчна буря, снежна буря и други).
Строгата метеорологична дефиниция на буря е вятър от 10-та или по-висока степен по скалата на Бофор, което съответства на скорост на вятъра над 88 km/h (24,5 m/s). Популярната употреба на термина включва и по-слаби ветрове.
Бурите възникват, когато в система от високо налягане се формира център на ниско налягане. Противоположните сили създават ветрове и довеждат до образуването на облаци.

А сега ето как изглежда...

източник тук:

No comments: